czměřický náčrt
enfield (survey) sketch, field survey document, plat (US)
frcroquis m de levé
geVermessungsriss r, Vermessungsskizze e
ruабрис, полевой абрис
skmeračský náčrt
cz

měřický náčrt

grafické a dříve vždy i číselné vyjádření výsledků podrobného měření a šetření, které je podkladem nebo jedním z podkladů pro zobrazování

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována