czměřítko mapy
enmap scale
fréchelle f de la carte
geKartenmaßstab r
ruмасштаб карты
skmierka mapy
cz

měřítko mapy

poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti; označuje se výrazem 1 : M, kde M je měřítkové číslo

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována