czmikrografie
enmicrography
frmicrographie f
geMikrografie e
ruмикрография
skmikrografia
cz

mikrografie

část reprografie, která se zabývá procesem vyhotovení, rozmnožování, používání a uchovávání mikrozáznamů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále