czmísto
enlocation
frplace f, lieu m, endroit m, localisation f
geOrt r
ruместо
skmiesto
cz

místo

identifikovatelná část reálného světa

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována