cznabídka, menu
enmenu
frmenu m
geMenü s, Auswahlliste e, Schaltflächen epl
ruменю
skmenu
cz

nabídka, menu

seznam operací a funkcí systému umístěný na obrazovce a umožňující volbu operace, kterou má uživatel při práci s aplikací k dispozici

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále