cznezpracovaná data, surová data
enraw data
frdonnées fpl brutes
geRohdaten spl
ruнеобработанные даные
sksurové dáta
cz

nezpracovaná data, surová data

zaznamenaná data zpravidla neuspořádaná ani jinak zpracovaná

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována