czodvozená mapa
enderived map
frcarte f dérivée
geabgeleitete Karte e
ruпроизводная карта
skodvodená mapa
cz

odvozená mapa

mapa, která vznikla odvozením nebo přepracováním původní mapy zpravidla většího měřítka s použitím metod kartografické generalizace

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována