czpapír
enpaper
frpapier m
gePapier s
ruбумага
skpapier
cz

papír

stejnoměrná vrstva splstěných vláken naplavených vodou na síto, zbavených vody odvodněním a sušením a vylisovaných v souvislý list

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále