czpevný bod
enfixed point
frpoint m d'appui
geFestpunkt r
ruопорный пункт
skpevný bod
cz

pevný bod

1: v přírodě trvale stabilizovaný bod,
2: stabilizovaný bod mimo pozorovaný objekt a jeho vlivy, jehož poloha se nemění
3: vstupuje do vyrovnání sítě jako pevný, tj. po provedení vyrovnání nedochází ke změně jeho souřadnic (TCH)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována