czplocha
ensurface
frsurface f
geFläche e
ruповерхность
skplocha
cz

plocha

1: ohraničené spojité dvojrozměrné geometrické primitivum, které je vymezeno jednou vnější neprotínající se hranicí a žádnou nebo více nesoustřednými a neprotínajícími se vnitřními hranicemi
2: geografický jev reprezentovaný sadou spojitých dat (např. výšek nebo teploty vzduchu)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále