czpoledník
enmeridian
frméridien m
geMeridian r
ruмеридиан
skpoludník, meridián
cz

poledník

množina bodů na referenční ploše s konstantní zeměpisnou nebo kartografickou délkou

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována