czpolygon
enpolygon
frpolygone m
gePolygon s, Masche e (GI)
ruполигон
skpolygón
cz

polygon

dvojrozměrné geometrické primitivum popsané jednou vnější hranicí a jednou nebo více vnitřními hranicemi

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována