czprimární systém
enprimary system
frsystème m primaire
geprimäres System s
ru
skprimárny systém
cz

primární systém

soustava trvalých bodů tvořících vytyčovací síť pro vytyčování polohy a výškových úrovní stavby; přesnost systému musí vyhovovat požadavkům kladeným na vytyčení hodnot geometrických veličin

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována