czprodukt s přidanou hodnotou
envalue added product
frproduit m à valeur ajoutée
geMehrwertprodukt r
ruпродукт добавленной стоимости
skprodukt s pridanou hodnotou
cz

produkt s přidanou hodnotou

produkt, který vznikl z jiného produktu zdokonalením a obohacením za účelem lepšího uspokojení potřeb uživatele

POZNÁMKA - v oboru geografické informace jde zpravidla o doplnění tematické nadstavby nad základní obecně zeměpisnou informací

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále