czprostorová reference
enspatial reference
frréférence f spatiale
geräumliche Referenz e
ruпространственное описание
skpriestorová referencia
cz

prostorová reference

1: popis polohy v reálném světě

POZNÁMKA - smí mít podobu označení, kódu nebo n-tice souřadnic
2: souřadnice, textový popis nebo kodifikované jméno jako informace, k níž je možno vztáhnout polohu na zemském povrchu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále