czprostorový referenční systém
enspatial reference system
frsystème m de référence spatial
geräumliches Bezugssystem s
ruпространственная референц-система
skpriestorový referenčný systém
cz

prostorový referenční systém

1: systém pro identifikaci polohy v reálném světě
2: popis toho, jak jsou geografické objekty rozmístěny v prostoru

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována