czpřejímací podmínky
enacceptance criteria
frconditions fpl d'acceptation
geAnnahmebedingungen epl
ru
skpreberacie podmienky
cz

přejímací podmínky

podmínky, které je třeba splnit před přijetím dokončeného úkolu nebo procesu

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována