czpřevzorkování
enresampling
frrééchantillonnage m
geResampling s, Umrechnung e
ruизменение разрешения изображения
skprevzorkovanie
cz

převzorkování

úkon aplikovaný na obraz v bitové mapě, který změní původní počty bodů ve svislém a vodorovném směru

POZNÁMKA - zpravidla způsobí určitou ztrátu informace a rozostření obrazu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále