czpůvodní mapa
enoriginal map
frcarte f originale
gePrimarkarte e, Urkarte e
ruисходная карта
skpôvodná mapa
cz

původní mapa

mapa, která je výsledkem podrobného měření, fotogrammetrického vyhodnocení nebo vznikla jiným tvůrčím způsobem; je to mapa neodvozená

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále