czreambulace mapy
enmap updating
frmise f à jour de carte complète
geKartenreambulation e
ruобновление карты
skreambulácia mapy
cz

reambulace mapy

jednorázové vyšetření, zaměření a zobrazení změn předmětů měření a šetření do dané mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále