czreprografie
enreprography
frreprographie f
geReprografie e
ruрепрография
skreprografia
cz

reprografie

technologický obor, který pro sdělování informací v pracovních soustavách využívá grafických technik nebo technik strojového zpracování a přenosu dat k rozmnožování informačních médií, k jejich převodu do jiné grafické formy popř. ke strojové práci s nimi

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována