czrozpoznávání obrazců (vzorů)
enpattern recognition
frreconnaissance f des formes
geMustererkennung e
ruраспознавание образов
skrozpoznavanie obrazcov, vzoriek
cz

rozpoznávání obrazců (vzorů)

1: automatická identifikace tvarů nebo konfigurací
2: získávání údajů z rozsáhlých datových souborů na základě rozpoznání vzorů získaných empirickým pozorováním nebo měřením

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována