czsběr dat
endata acquisition, data capture, data gathering
frsaisie f des données
geDatenerfassung e, Datengewinnung e
ruсбор данных
skzber dát, zber údajov
cz

sběr dat

proces, při kterém dochází ke shromažďování dat a jejich uspořádání, aby mohla být použita v počítači

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále