czsměrodatná odchylka
enstandard deviation
frécart-type m
geStandardabweichung e
ru
sksmerodajná odchýlka
cz

směrodatná odchylka

druhá odmocnina disperze; v oblasti měření je totožná se základní střední náhodnou chybou; její odhad je druhá odmocnina empirické disperze

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována