czsystém řízení báze dat
endatabase management system (DBMS)
frsystème m de gestion de base de données (SGBD)
geDatenbank-Managementsystem s
ruсистема управления базами данных
sksystém riadenia databázy (bázy údajov)
cz

systém řízení báze dat

programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována