cztematická kartografie
enthematic cartography
frcartographie f thématique
gethematische Kartografie e
ruтематическая картография
sktematická kartografia
cz

tematická kartografie

část kartografie zabývající se problematikou tematických map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále