czteoretická kartografie
entheory of cartography
frcartographie f théorique
getheoretische Kartografie e
ruтеоретическая картография
skteoretická kartografia
cz

teoretická kartografie

část kartografie, která se zabývá teoretickými a metodologickými otázkami oboru (např. problematikou generalizace, teorií jazyka mapy, tvorbou konceptuálních a logicko-matematických modelů prostorových databází apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále