cztopologické primitivum
entopological primitive
frprimitive f topologique
getopologischer Primitiv r
ruтопологический примитив
sktopologické primitívum
cz

topologické primitivum

1: dílčí nebo úplný popis topologických aspektů objektu
2: topologický objekt reprezentující jedinečný nedělitelný prvek v rámci topologického komplexu a jeho vztahy k ostatním prvkům topologického komplexu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována