cztřída přesnosti mapování
enaccuracy class of mapping
frclasse f de précision du levé
geGenauigkeitsklasse e der Aufnahme
ruкласс точности сьемки
sktrieda presnosti mapovania
cz

třída přesnosti mapování

charakteristika přesnosti mapování daná číselnou přesností podrobného bodového pole a podrobného měření; posuzuje se podle hodnot středních souřadnicových chyb nebo mezních odchylek

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována