czúdržba mapy
enupdating of a map
frmise f à jour de la carte
geFortführung e der Karte
ruактуализация карты
skaktualizácia mapy
cz

údržba mapy

soustavné doplňování mapy změnami jejího obsahu, které jsou v souladu se skutečností

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována