czúředně oprávněný zeměměřický inženýr
enlicensed surveyor
frgéomètre m expert, arpenteur m autorisé
geöffentlich bestellter Vermessungsingenieur r
ru
skautorizovaný geodet a kartograf
cz

úředně oprávněný zeměměřický inženýr

fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle podmínek uvedených v příslušných předpisech

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována