czvizualizace
envisualisation, visualization
frvisualisation f, présentation f visuelle, système m de visualisation
geVisualisierung e
ruвизуализация, графическое воспроизведение, отображение
skvizualizácia
cz

vizualizace

způsob viditelné grafické reprezentace numerických dat nebo způsob velmi přesvědčivé grafické reprezentace méně srozumitelných grafických dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále