czvojenská kartografie
enmilitary cartography
frcartoghraphie f militaire
geMilitärkartografie e
ruвоенная картография
skvojenská kartografia
cz

vojenská kartografie

část kartografie zabývající se tvorbou a zpracováním vojenských map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále