czvojenská kartografie
enmilitary cartography
frcartoghraphie f militaire
geMilitärkartografie e
ruвоенная картография
skvojenská kartografia
cz

vojenská kartografie

část kartografie zabývající se tvorbou a zpracováním vojenských map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována