czvytyčovací odchylka
ensetting-out deviation
frécart m d'implantation
geAbsteckungsabweichung e
ruразбивочное отклонение
skvytyčovacia odchýlka
cz

vytyčovací odchylka

1: algebraický rozdíl mezi skutečnou a projektovanou hodnotou vytyčovací veličiny
2: vytyčovací odchylka stanovená z odchylek ve dvou kolmých směrech jako odmocnina ze součtu čtverců
3: hodnota, která může být překročena pouze se stanovenou (malou) pravděpodobností; je stanovena na základě analýz a je zpravidla násobkem směrodatné odchylky

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována