czzápisník (měřených údajů)
enfield book
frcarnet m
geMessungsvordruck r
ruжурнал измерения
skzápisník (meraných údajov)
cz

zápisník (měřených údajů)

tiskopis pro záznam, popř. výpočet měřických údajů; v názvu zápisníku je vždy připojeno označení druhu práce (zápisník podrobného měření, fotogrammetrický zápisník apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována