czmanagement kvality, management jakosti
enquality management
frmanagement m de qualité
geQualitätsmanagement s
ruменеджмент качества
skmanažment kvality
cz

management kvality, management jakosti

koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na kvalitu

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována