czpolitika kvality, politika jakosti
enquality policy
frpolitique f de qualité
geQualitätspolitik e
ruполитика качества
skakostná politika
cz

politika kvality, politika jakosti

celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu ke kvalitě oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována