czsystém managementu
enmanagement system
frsystème m de gestion
geManagementsystem s
ruсистема менеджмента
sksystém manažmentu
cz

systém managementu

systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále