czsystém managementu kvality, systém managementu jakosti
enquality management system
frsystème m de gestion de la qualité
geQualitätsmanagementsystem s
ruсистема менеджмента качества
sksystém manažmentu kvality
cz

systém managementu kvality, systém managementu jakosti

systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu (jakost)

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována