cztechnický expert
entechnical expert
frexpert m en questions techniques
getechnischer Sachverständiger r
ru
sktechnický expert
cz

technický expert

osoba, která poskytuje specifické znalosti nebo provádí odborné posudky

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále