czpísemný operát pozemkového katastru
enwritten documentation of land cadastre
frdocumentation f écrite du cadastre foncier
geSchriftkatastraloperat s
ruписьменная документация земельного кадастра
skpísomný operát pozemkového katastra
cz

písemný operát pozemkového katastru

součást pozemkového katastru obsahující rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík držitelů, seznam parifikační půdy a záznam změn

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována