czčíselný kód katastrálního území
endigital code of cadastre unit
frcode m numérique du territoire cadastral
geZahl-Kode r des Katastralgebiets
ru
skčíselný kód katastrálneho územia
cz

číselný kód katastrálního území

číselné označení katastrálního území, které je jednoznačné v rámci celého území České republiky; je stanoveno Českým statistickým úřadem a po dobu existence katastrálního území se nemění

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována