czčíslování parcel
ennumbering of plots, land parcel numbering, numbering of lots
frnumérotage m de parcelles
geFlurstücksnummerierung e
ruнумеризация земельных участков
skčíslovanie parciel
cz

číslování parcel

označování parcel na mapách a v písemných operátech podle předepsaných zásad

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále