czdíl parcely
enpart of a lot, part of a parcel, part of a plot
frpartie f de parcelle, fraction f de parcelle
geFlurstücksabschnitt r, Grundstücksteil r
ruотрезок земельного участка
skdiel parcely
cz

díl parcely

1: ve výpočetním protokolu část parcely se samostatně určenou výměrou,
2: v evidenci nemovitostí (resp. v katastru nemovitostí) samostatně evidovaná část parcely, která nebyla zobrazena v pozemkové (resp. katastrální) mapě; v katastru nemovitostí se evidují díly pouze u parcel ve zjednodušené evidenci

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována