czdočasné užívání nemovitosti
entemporary use of real estate
frutilisation f temporaire de bien-fonds
getemporäre Liegenschaftsnutzung e
ru
skdočasné uživanie nehnutel'nosti
cz

dočasné užívání nemovitosti

V evidenci nemovitostí evidovaný užívací vztah k nemovitosti:
a) dohodou upravený způsob užívání nemovitosti v osobním nebo soukromém vlastnictví za sjednanou náhradu,
b) dočasné přenechání užívání nemovitosti nebo její části státní socialistickou organizací jiné socialistické organizaci.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č.109/1964 Sb.,hospodářský zákoník (1964-1991)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále