czdržitel nemovitosti
entenant
frdétenteur m de bien-fonds
geBesitzer r der Liegenschaft, Besitzer r der Immobilie
ruвладелец недвижимости
skdržiteľ nehnuteľnosti
cz

držitel nemovitosti

fyzická nebo právnická osoba, která užívá nemovitost a nakládá s ní jako s vlastní; je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným, v opačném případě je držitelem neoprávněným

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále