czpozemnostní arch
enland register sheet
frfeuille f foncière
geBodenblatt s
ru
skpozemkový hárok
cz

pozemnostní arch

součást písemného operátu pozemkového katastru, která obsahuje soupis všech parcel jednoho vlastníka (držitele) nebo spoluvlastníků (spoludržitelů) v jednom katastrálním území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována