czspůlná (společná) parcela
enparcel of land divided into two equal ideal parts that belong to two different cadastral territories
frdemi-parcelle f, mi-parcelle f
geHalbparzelle e (arch.)
ru
skpoliaca parcela
cz

spůlná (společná) parcela

geometrický obraz pozemku rozděleného pohyblivou hranicí katastrálního území; v každém z obou sousedících katastrálních území je označena samostatným parcelním číslem a její výměra je rozvržena ideální polovicí na každé z obou sousedících katastrálních území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále