czzemské desky
enDomesday Book
frlivres mpl fonciers du Royaume de Bohême
geLandtafeln epl
ru
skkrajinské dosky
cz

zemské desky

první veřejné knihy; sloužily k zabezpečení vlastnických práv šlechty na nemovitosti; evidovala se v nich pouze panská (dominikální) půda

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále